Байгууллагын товч танилцуулга

* Байгууллагын нэр: Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГ

* Хууль зүйн хэлбэр: Орон Нутгийн Өмчит Аж Ахуйн Тооцоот Үйлдвэрийн Газар

* Байршил: Чингэлтэй дүүрэг, Хайлааст 13 дугаар хороо, Сургуулийн 24-00

*Үйл ажиллагааны чиглэл: Цэцэрлэгүүдийн хүнсний хангамж

* Хамрах хүрээ: Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

* Утас: 11357813

“Багачууд-Хүнс”  НӨҮГазар нь НИТХТ-ын 2006 оны 06 сарын 21-ны өдрийн 154 дүгээр тогтоолоор Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хүнсний хангамжийн асуудлыг хариуцан гүйцэтгүүлэхээр байгуулагдсан.НИТХТ-ийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 26-ний өдрийн 27 дугаар тогтоолоор байгууллагын дүрмэнд өөрчлөлт оруулж, статусыг шинэчлэн Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгон өөрчилсөн.

Одоогийн байдлаар Сүхбаатар дүүргийн 33, Чингэлтэй дүүргийн 30 цэцэрлэгийн нийт 12600 гаруй хүүхдийг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүнсний бараа, бүтээгдэхүүнээр ханган ажиллаж байна.

Өнөөдрийн байдлаар нийт 20 ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үүнд: Захирал-1, менежер-1, ерөнхий нягтлан бодогч-1, тооцооны нягтлан бодогч-1,архив бичиг хэргийн ажилтан-1, эрүүл ахуйч-1, нярав-4, жолооч-3,  ачигч-4, тоног төхөөрөмжийн механикч-1,  үйлчлэгч-1, тогооч-1  гэсэн  орон тооны бүтэцтэй,

1350 мкв бүхий контор,агуулахын  байртай, 2 га газартай, түгээлтийн 2 автомашинтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Манай байгууллага нь жил бүр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулан сар бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган  дүгнүүлэхийн зэрэгцээ нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргатай контракт гэрээ байгуулан орон тоо, цалингийн фондоо батлуулан ажилласаар ирсэн.