Байгууллагын товч танилцуулга

* Байгууллагын нэр: "Багачууд Хүнс" ОНӨААТҮГ

* Хууль зүйн хэлбэр: Орон Нутгийн Өмчит Аж Ахуйн Тооцоот Үйлдвэрийн Газар

* Байршил: Чингэлтэй дүүрэг, Хайлааст 13 дугаар хороо, Сургуулийн 24-00

*Үйл ажиллагааны чиглэл: Төрийн өмчийн цэцэрлэг сургуулийн хүнсний хангамж

* Хамрах хүрээ: Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн цэцэрлэгүүд

* Утас: 11357813, 11357815, 11357812

“Багачууд Хүнс” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь анх Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдрийн 154 дүгээр тогтоолоор Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хүнсний хангамжийг хариуцан ажиллах зорилгоор "Багачууд Хүнс" НӨҮГ нэртэйгээр байгуулагдсан.

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолоор байгууллагын дүрмийг шинэчлэн баталж, "Багачууд Хүнс" Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгон өөрчилсөн.

2006 оноос өнөөдрийг хүртэл Сүхбаатар дүүргийн 35, Чингэлтэй дүүргийн 35 цэцэрлэг, нийт 65 цэцэрлэг, 7 сургуулийн хүүхдүүдийг  эрүүл ахуй, чанар стандартын шаардлага хангасан,  баталгаатай хүнсний бараа, бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй ханган ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/1093 тоот захирамжаар байгууллагын бүтэц орон тоог 26 байхаар баталсан.

Үүнд: Захирал-1, менежер, хуульч, хүний нөөц-1, ерөнхий нягтлан бодогч-1, тооцооны нягтлан бодогч-1, архив, бичиг хэргийн ажилтан-1, ХАБЭА, дотоод хяналтын ажилтан-1, эрүүл ахуйч-1, хоол зүйч-1, аж ахуй, кассын нярав, захирлын туслах-1, агуулахын нярав-1, түгээлтийн нярав-2,  жолооч-4,  ачигч-4, сантехникийн засварчин-1,  үйлчлэгч-1, тогооч-1 гэсэн орон тоотой ажиллаж байна.

Тус байгууллага нь 1350 мкв талбай бүхий контор, агуулахын  зориулалтын байртай, 2 га газартай, түгээлтийн 2 автомашинтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2019 оноос байгууллагын хуучин конторын барилгыг засаж, засварлан  Чингэлтэй дүүргийн 102 дугаар цэцэрлэгийн харьяа байгууллагын дэргэдэх хүүхдийн цэцэрлэгийг байгуулан Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хорооны цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа 2-3 насны хүүхдүүдийг хамруулан үйл ажиллагаагаа жигдрүүлэн ажиллаж байна.

Манай байгууллага нь жил бүр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд УБ хотын захирагч, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай "Контракт гэрээ" байгуулан "Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө"-г батлуулан ажиллаж, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнан ажилладаг.