Ногооны талбайд ажиллаа.

2019 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд 05 дугаар сард Сонгино Хайрхан Дүүргийн 61-ийн гарамын Их Булгийн аманд 5 га талбайд тарьсан төмсөө 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр хамт олноороо хураан авлаа.