Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГ-ын захирал Б.Мөнхнасан нь Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга Ч.Однасантай "Контракт гэрээ"-г 2018 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр  байгуулав. Тус контракт гэрээгээр тухайн байгууллагын  2018 онд хэрэгжүүлэх зорилтот түвшинг батлуулан,  үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.