Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГ-ын захирал Б.Мөнхнасан нь Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Ш.Үнэнбаттай "Контракт гэрээ"-г 2019 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдөр  байгуулав. Тус контракт гэрээгээр тухайн байгууллагын  2019 онд хэрэгжүүлэх зорилтот түвшинг батлуулан,  үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.