Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийгдлээ.

Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн "Санхими" ХХК-тай хамтран 2018 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр байгууллагын контор, хүнсний агуулахуудад ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлээ.