Корона вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Дэлхий нийтээр тархсан шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хүргүүлж байна.