Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтад оролцлоо.

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтад оролцлоо.

Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах удирдах бүрэлдэхүүний иж бүрэн сургалт боллоо. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, тогтоомж, төрийн бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах, удирдах албан тушаалтнуудын мэдлэгийг дээшлүүлэх, гамшгаас хамгаалах талаар мэдээлэл хүргэх зорилготой уг сургалтыг нээж Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан үг хэллээ. Уг сургалтад тус байгууллагын захирал Б.Мөнхнасан хамрагдлаа.