Тендерийн нээлт хийв.

Тендерийн нээлт хийв.

2020 онд Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад нийлүүлэх хүнсний бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр цахимаар зохион байгуулав.