Улаанбаатар хотын цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, шим тэжээл- хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний менежментийг сайжруулах төслийн семинарт хамрагдлаа.

Нийслэлийн Боловсролын газар, KOICA , WITH олон улсын байгууллага, ШУТИС-ын  Үйлдвэрлэл технологийн сургуулийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Улаанбаатар хотын цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, шим тэжээл- хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний менежментийг сайжруулах төсөл 2018-2020" -ийн хүрээнд 2 дахь удаагаа зохион байгуулагдаж байгаа  "Бага насны хүүхдийн хоол, шим тэжээлийн талаархи ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүүхдэд шим тэжээлийн боловсрол олгох"  сэдэвт удирдах ажилтнуудын семинарт тус байгууллагын захриал Б.Мөнхнасан амжилттай хамрагдлаа. Уг семинарт Улаанбаатар хотын сургуулийн өмнөх боловрсолын хүнсний хангамжийг хариуцан ажилладаг  ОНӨААТҮГ-уудын ажилтнуудыг хамруулж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, туршлага солилцож хамтран ажиллалаа.