Ургацын баяр-2019

Тус байгууллага нь Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч, эмч, эрүүл ахуйч нарыг оролцуулан "Ургацын баяр-2019" сэдэвт арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт 80 гаруй хүн оролцлоо.