Хаврын их цэвэрлэгээний-90 минут

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс зохион байгуулсан “Хаврын их цэвэрлэгээний-90 минут” арга хэмжээний хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр байгууллагынхаа ойр орчмын талбайн их цэвэрлэгээг хийлээ.

           Их цэвэрлэгээнд байгууллагын нийт 16 ажилтан хамрагдсан. Байгууллагын гадна, дотно 50м2 талбайн их цэвэрлэгээг хийж,  байгууллагын хана, цонх, хаяг, сандал, хогийн сав, үүд довжоогоо угааж,  чийгтэй цэвэрлэгээг хийсэн. Гарсан хог хаягдлыг ачууллаа.