Хаврын их цэвэрлэгээний-90 минут

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан “Их цэвэрлэгээний-90 минут” арга хэмжээний хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр байгууллагын нийт ажилчид Хан-Уул дүүргийн дунд голын ойр орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэж ачуулав.