Хүнсний бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах тендер зарлагдлаа.

2020 оны төсвийн жилд Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГ-аас Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн цэцэрлэгүүдэд мах, төмс, хүнсний ногоо, хүнсний бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нээлттэй тендерийг зарлаж байна.