Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран “Ээлтэй тогооч-Нээлттэй хөгжил” сэдэвт аян зохион байгуулав.

Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэс, Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГ-ын дэмжлэгтэйгээр Чингэлтэй дүүргийн төрийн өмчит 24 цэцэрлэгийн тогооч нарын дунд  “Ээлтэй тогооч-Нээлттэй хөгжил” сэдэвт өртөөчилсөн аяныг 2016 оны 12 дугаар сарын 12-ноос 16-ны хооронд зохион байгуулж дүнг 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр үр дүнг олон нийтэд нээлттэй мэдээлсэн.