Чингэлтэй дүүргийн төрийн өмчит цэцэрлэгүүдтэй 2018 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээгээ дүгнэлээ.

Чингэлтэй дүүргийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдтэй 2018 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээгээ дүгнэлээ.

Нийт 33 цэцэрлэгээс бүлгийн тоог харгалзан гурав хувааж тус бүрт нь нэг нэг байр эзлүүллээ. Үүнд:

* 2-6 бүлэгтэйд 37-р цэцэрлэг

* 7-10 бүлэгтэйд 31-р цэцэрлэг

* 11-16 бүлэгтэйд 19-р цэцэрлэг тус тус шалгарч өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа.