Чингэлтэй дүүргийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай байгуулсан гэрээг дүгнэлээ.

2018 онд Чингэлтэй дүүргийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай байгуулсан " Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх " гэрээг 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр амжилттай дүгнэлээ. Тус дүүргийн эрхлэгч нартай уулзаж 2018 онд хийж бүтээсэн ажлаа танилцуулж, хүнсний бараа бүтээгдэхүүний талаар санал бодлоо солилцож, нээлттэй ярилцлаа.