Шарилжгүй Улаанбаатар-4

Шарилжгүй Улаанбаатар-4 аяны хүрээнд 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр 

 байгууллагын ойр орчим, хашаан доторх шарилж,лууль, хогийн ургамлыг цэвэрлэж ачууллаа.