"Шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага"-аар шалгарлаа.

         "Иргэдийн хөгжлийг дэмжих жил"-ийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 13-р хорооноос зохион байгуулсан ажилд идэвх санаачлагатай оролцож  2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр "Шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага"-аар шалгарлаа.