Эмээлтийн шалган нэвтрүүлэх товчоонд ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын шийдвэрэээр Эмээлтийн шалган нэвтрүүлэх товчоонд ажиллаж байна. 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн тус байгууллагын жолооч И.Балжинням, ачигч Б.Нямбаяр нар нь баталсан хуваарийн дагуу Эмээлтийн шалган нэвтрүүлэх  товчоонд ажиллаж байна.