Эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдлаа.

 Тус байгууллагын ажилтан, албан хаагчид 2020 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Нэгдсэн Төвд эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрагдлаа.