Үндэсний үйлдвэрлэгч компаний үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Монгол Улсын ууган үйлдвэрүүдийн нэг "Атар-Өргөө" ХК-ийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцав