2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгалтаар "Бүрэн хангалттай" үнэлгээ авлаа.

Улаанбаатар хотын Захирагч төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан "Үр дүнгийн гэрээ"-ний биелэлт,  2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх чиглэлээр нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарч харьяа байгууллагуудын ажлыг шалгаж үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлын хэсэг нэгдүгээр сарын 7-ноос 21-ний  өдрүүдэд зохион байгуулагдаж тус үнэлгээгээр Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГазар нь  "Бүрэн хангалттай"  үнэлэгдлээ.