ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

        Бидний эрхэм зорилго: Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг эрүүл ахуй, чанар стандартын шаардлага хангасан баталгаат хүнсний бараа, бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй хангана.

ЭРҮҮЛ БИЕД САРУУЛ УХААН ОРШИНО.

           Бидний зорилт: "Багачууд Хүнс" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны үндсэн зорилт нь Бидний гэрэлт ирээдүй болсон хүүхэд, багачуудын сайн сайханы төлөө  үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, тэдгээрийг эрүүл ахуй, чанар стандартын шаардлага хангасан эрүүл, баталгаатай хүнсээр тасралтгүй ханган, үйлчилгээний чанарыг сайжруулан, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлж, санхүүгийн тогтвортой байдлыг ханган, өртөг зардлыг хямдруулан, өр авлагыг бууруулах ажлуудыг ханган ажиллахад оршино.

БАГАЧУУД ХҮНС ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙНТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР