Нээлттэй өдөрлөгт оролцлоо.

            Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан Төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох зорилтын хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Захирагчийн харъяа газар, хүнсний хангамжийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг танилцуулах, сурталчлах "Нээлттэй хаалганы нэг сар" өдөрлөг Д.Сүхбаатарын талбайд 2021.10.03-ны өдөр Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГ  оролцож, иргэдэд үйл ажиллагаагаа танилцуулж, мэдээлэл өгч ажиллалаа.