Архив бичиг хэргийн ажилтан-П.Намжилмаа 

Утас: 80306727