Их цэвэрлэгээ хийв.

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар шинэ жилийн баярыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах тул Чингэлтэй дүүргийн 13-р хорооноос зохион байгуулсан их цэвэрлэгээг 2016 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулж байгууллагын ойр орчмын 50 хүртэлх метр талбайг цэвэрлэж цасыг тээвэрлэлээ.