Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын газрын ойд оролцлоо.

Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэс үүсгэн байгуулагдсаны 10 жилийн ойн баярын үйл ажиллагаанд оролцлоо. Чингэлтэй дүүргийн боловсролын хэлтэс нь төрийн болон төрийн бус өмчийн 25 сургууль, төрийн ба төрийн бус өмчийн 55 цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээний 6 байгууллага, боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг нийт 87 нэгж байгууллагыг захиргааны болон мэргэжил аргазүйн удирдлагаар ханган ажилладаг.