“НЭГ ХААЛГА-НЭГ ШИНЖИЛГЭЭ”-Г зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүллээ.

“НЭГ ХААЛГА-НЭГ ШИНЖИЛГЭЭ”-Г зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүллээ.

        Тус байгууллага нь 2021 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 2021 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэл 10 дахь өдрөө Чингэлтэй дүүргийн 13, 14 дүгээр хороодуудад хуваарилагдан ажиллаж байна.

                                         Чингэлтэй дүүргийн 13, 14 дүгээр хороодын өрх, хүн амын мэдээлэл

Хариуцан ажиллах

Өрх

Хүн ам

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага

Дүүрэг

Хороо

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

1.

Чингэлтэй дүүрэг

13-р хороо

1697

7581

2.

14-р хороо

1770

6954

Байгууллагын нийт 6 эрэгтэй ажилтан Чингэлтэй дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Нэг хаалга-нэг шинжилгээ”-г зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэн өдөр бүр 15.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл ажиллаж байна.

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хорооны 15, 16, 17, 25 дугаар гудамжинд жолооч Д.Гантөмөр, сантехникийн засварчин Х.Түвшинтөгс нар, 14 дүгээр хорооны 13, 16, 19, 21 дүгээр  гудамжинд жолооч И.Балжинням, жолооч Б.Алтантогтох, ачигч Б.Нямбаяр, ачигч Г.Алтанхуяг нар тус тус үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.