"Алдвал галдана" аянд оролцож байна.

        Нийслэлийн Засаг даргын "Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай" А/213 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Экологийн цагдаагийн алба, Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нисйлэлийн Онцгой байдлын газар хамтран гал түймрээс сэргийлэх "АЛДВАЛ ГАЛДАНА" аяныг 2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэл зохион байгуулж байна.

      Тус аяны хүрээнд гарч байгаа видео контент, шторк, постерыг өөрийн байгууллагын цахим хуудас, ажилтан албан хааагчид өөрсдийн нийгмийн сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.