“НОГООН ХОТ – ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО” ХАВРЫН МОД ТАРИХ АЯНД ОРОЛЦОВ.

“НОГООН ХОТ – ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО” ХАВРЫН МОД ТАРИХ АЯНД ОРОЛЦОВ.

“НОГООН ХОТ – ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО” ХАВРЫН МОД ТАРИХ АЯНД "БАГАЧУУД ХҮНС" ОНӨААТҮГ ОРОЛЦЛОО. 

Монгол Улсын Ойн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 58 дугаар зарлигийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, “Ногоон хот – Иргэний оролцоо” хаврын мод тарих аяны нээлтийн өдрүүд 2022 оны 05 дугаар сарын 06-аас 05 сарын 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Манай байгууллага ажилтан, албан хаагчид  батлагдсан хуваарийн дагуу мод тарих байршилд албан хаагч бүр 3 ширхэг мод тарих, өмнө нь тарьсан модны арчилгаа, цэнэг усалгааг хийв.